Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 25 marzec 2019 15:38

Klub "Wiewiórka" w grupie dzieci 6 - letnich

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku prowadzili w grupie dzieci 6- letnich zabawy i zajęcia w ramach programu "Super - Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby'".

Głównym zadaniem prowadzonych działań było kształtowanie u dzieci podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych, popularyzacja zasad higieny jamy ustnej, wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska, kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka oraz gotowości do niesienia pomocy innym.

Podsumowaniem zajęć było wręczenie dzieciom dyplomów "Super- Wiewiórki" oraz legitymacji członkowskiej Klubu "Wiewiórka".