wtorek, 02 czerwiec 2020 13:21

Weronika Kusiak z grupy 5- latków ( oddział IV „ Pszczółki”)  laureatką I miejsca w  Ogólnopolskim konkursie plastycznym  pod honorowym patronatem pani Krystyny Brzechwy i Prezydenta Miasta Będzina
zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie p.t. "Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dzieci”

Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z tematem przewodnim, wkład włożony w wykonanie pracy, pomysłowość, walory artystyczne oraz estetykę prezentowanych prac przyznała nagrody i wyróżnienia. Wśród laureatów znalazła się wychowanka naszego przedszkola Weronika Kusiak, która zajęła w konkursie  I MIEJSCE za  pracę  p.t. „Samochwała”. Weronika wykonała pracę do konkursu pod kierunkiem pani Jolanty Nowak.
Gratulujemy