czwartek, 20 sierpień 2020 15:05

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku zaprasza w dniu 1 września 2020 r. (wtorek) wszystkich wychowanków naszego przedszkola na inaugurację zajęć wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021.

Rodzice przyprowadzają swoje dzieci zgodnie ze złożonymi deklaracjami w zakresie godzin pobytu wychowanka w placówce.
ZAPRASZAMY

Rodziców prosimy o zabezpieczenie się w środki ochrony indywidualnej (zakrywanie ust i nosa) oraz dokonywanie dezynfekcji dłoni i zachowywanie dystansu społecznego ok. 1,5 m w szatni i ciągach komunikacyjnych.

Więcej w tej kategorii: « Żegnaj przedszkole