Dyżury wakacyjne

Szanowni Rodzice

dotyczy: funkcjonowania przedszkola w okresie
wakacji

Nasz znak: PP1.402.1.2022 Data: 31.01.2022r.

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz. 502 ze zm.) Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2021/22 przerwa w pracy przedszkola przypada w miesiącu sierpniu 2022r. i w tym czasie opiekę dzieciom zapewniają rodzice.
W lipcu będą funkcjonowały oddziały dyżurujące, z których korzystać mogą wyłącznie dzieci, które są wychowankami naszego
przedszkola i których rodzice w tym okresie pracują. Rodzice, których dzieci będą w lipcu 2022r. korzystać z opieki przedszkolnej winni zgłosić je u nauczycieli oddziałów, do których uczęszczają do dnia 31 maja 2022r. Umowy pomiędzy przedszkolem a rodzicami podpisywane będą w czerwcu 2022r. natomiast opłaty za świadczenia będą pobierane 28 lipca 2022r.