Pracownicy przedszkola

Anita Rutkowska

Anita Rutkowska - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku © 2017 Anita Rutkowska - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku © 2017

Imię i nazwisko nauczyciela: Anita Rutkowska
Poziom wykształcenia/ ukończony kierunek studiów: WSP, filologia polska
Dodatkowe kwalifikacje (studia podypl., kursy kwalifik. itd): nowa strategia wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogika
Stopień awansu zaw.: nauczyciel dyplomowany
Staż pracy: 40

Więcej w tej kategorii: Paulina Rylik »