Pracownicy przedszkola

Iwona Dudek

Iwona Dudek - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku © 2017 Iwona Dudek - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku © 2017

Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Dudek
Poziom wykształcenia/ ukończony kierunek studiów: WSP, pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
Dodatkowe kwalifikacje (studia podypl., kursy kwalifik. itd): oligofrenopedagogika
Stopień awansu zaw.: nauczyciel dyplomowany
Staż pracy: 38

Więcej w tej kategorii: Paulina Rylik »