Pracownicy przedszkola

Jadwiga Grzegorczyk

Jadwiga Grzegorczyk - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku © 2017 Jadwiga Grzegorczyk - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku © 2017

Imię i nazwisko nauczyciela: Jadwiga Grzegorczyk (Pani Jagoda)
Poziom wykształcenia/ ukończony kierunek studiów: WSP, pedagogika w zakresie nauczania początkowego, studia zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego
Dodatkowe kwalifikacje (studia podypl., kursy kwalifik. itd): kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną; kurs kwalifikacyjny – sztuka-plastyka, muzyka; studia podyplomowe – Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
Stopień awansu zaw.: nauczyciel dyplomowany
Staż pracy: 32

Więcej w tej kategorii: Paulina Rylik »