Pracownicy przedszkola

Paulina Rylik

Poziom wykształcenia/ ukończony kierunek studiów:  Uniwersytet Łódzki edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia licencjackie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wychowanie przedszkolne z elementami logopedii (studia magisterskie)
Dodatkowe kwalifikacje (studia podypl., kursy kwalifik. itd): socjoterapia, oligofrenopedagogika, autyzm i inne zaburzenia
Stopień awansu zaw.: nauczyciel kontraktowy
Staż pracy: 8

Więcej w tej kategorii: « Krzysztof Janik Magdalena Barczewska »