Wydrukuj tę stronę
wtorek, 03 marzec 2020 11:59


W miesiącu lutym, w grupie dzieci 4,5-letnich (Motylki) i 5-letnich (Pszczółki), została przeprowadzona prezentacja multimedialna na temat zagrożeń, jakie niesie dla środowiska przyrodniczego działalność człowieka.
Dzieci zdobyły informacje na temat prawidłowego gospodarowania odpadami. Zapoznały się również z informacjami potwierdzającymi słuszność zakazu palenia śmieci. Dynamiczny oraz atrakcyjny wizualnie przekaz, pozwolił utrwalić w świadomości przedszkolaków ideę, że każdy z nas, i duży, i mały może przyczynić się do poprawy warunków panujących w naszym środowisku, np. segregując odpady.

Zajęcia zrealizowane zostały w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pt. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – zbiera, segreguje, środowisko szanuje”.