Aktualności archiwalne przed 2017r

piątek, 20 wrzesień 2013 02:59

Przedszkolaki sprzątają świat

W dniu 20.09.2013r. (piątek) grupa dzieci 5- letnich, 5-6- letnich i 6- letnich z dużym zapałem i zaangażowaniem uczestniczyła w ogólnopolskim sprzątaniu środowiska przyrodniczego.

Zebrane śmieci dzieci segregowały do odpowiednich worków.

Czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata - Polska” przyczynił się do kształtowania u dzieci wrażliwości i odpowiedzialności za wygląd otaczającej nas przyrody.