Programy

piątek, 28 luty 2020 11:33

"Makulaturę zbieramy - las oszczędzamy"

AKCJA EKOLOGICZNA

dla dzieci i ich Rodziców
oraz pracowników przedszkola pn.

„MAKULATURĘ ZBIERAMY – LAS OSZCZĘDZAMY”
Akcja prowadzona jest w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pt. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program Edukacji Ekologicznej  pt. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – zbiera, segreguje, środowisko szanuje” realizowany w Publicznym Przedszkolu  nr 1 w Radomsku.


Cele akcji:
1. propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką odpadów
2.wdrażanie do ochrony środowiska poprzez kształtowanie nawyków sortowania odpadów i gromadzenia surowców wtórnych

Regulamin zbiórki makulatury:
1.    Organizatorem akcji jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku.
2.    Akcja zbiórki makulatury prowadzona jest wśród dzieci wszystkich grup wiekowych, ich Rodziców i pracowników Publicznego Przedszkola nr 1  w Radomsku.
3.    Akcja zbiórki makulatury trwa od 1.III.2020r do 31.V.2020r.
4.    Makulaturę należy wrzucać do pojemnika wystawionego na terenie przedszkola.
5.    Za zebrane środki finansowe zakupione zostaną krzewy ozdobne do ogrodu przedszkolnego.