Programy

czwartek, 17 grudzień 2020 15:19

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom problematyki ochrony środowiska, zapoznanie ze stanem zanieczyszczeń naszego środowiska, bliższe poznanie pojęć: ekologia, recykling, utylizacja, odpady.
Dzieci miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania odpadami rozwiązując zagadki, krzyżówkę, wykonując zadania ekologiczne.

Konkurs zorganizowany został w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pt. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi; Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – zbiera, segreguje, środowisko szanuje”.