Programy

wtorek, 26 styczeń 2021 09:02

26 stycznia 2021r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku odbyła się XIII edycja międzygrupowego przeglądu piosenki ekologicznej „Śpiewające słowiki” pt. „Czysty świat”

W przeglądzie wystąpiło 12 uczestników, po dwoje z każdej grupy wiekowej. Występy dzieci podzielone były na dwie tury, w pierwszej wystąpiły dzieci młodsze, a w drugiej dzieci starsze, wszyscy zaśpiewali pięknie przygotowane piosenki
związane z czystym światem. Konkurs odbył się w pięknej sceneri udekorowanego holu przedszkola. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez swoich
kolegów i koleżanki z przedszkola.

Następnie Pan Dyrektor pogratulował wszystkim wykonawcom i wręczył im dyplomy oraz nagrody - torby do malowania kredkami.

Życzymy dzieciom dalszych sukcesów artystycznych. Międzygrupowy przegląd piosenki został zorganizowany w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/20" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pt. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy - zbiera, segreguje,
środowisko szanuje” realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.