Programy

wtorek, 04 maj 2021 11:21

W miesiącu październiku 2020r. w przedszkolu przeprowadzona została zbiórka makulatury. Celem akcji było propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką odpadów oraz wdrażanie do ochrony środowiska poprzez kształtowanie nawyków sortowania odpadów i gromadzenia surowców
wtórnych. Akcja zbiórki makulatury prowadzona była wśród dzieci wszystkich grup wiekowych, ich Rodziców i pracowników Publicznego Przedszkola nr 1
w Radomsku.
Akcja prowadzona była w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – zbiera, segreguje,
środowisko szanuje” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.