Edukacja ekologiczna

czwartek, 25 kwiecień 2019 12:01

„Mali badacze wody” to cykl zajęć prowadzony przez nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.

Poznawanie właściwości wody poprzez obserwowanie, doświadczanie i eksperymentowanie było doskonałym sposobem zaspokajania naturalnej ciekawości dziecka.

Zabawy badawcze dały możliwość rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego, porównywania i uogólniania.

Zadanie wykonane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje” realizowanego  w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.