Edukacja ekologiczna

wtorek, 04 czerwiec 2019 12:24

Na konkurs wpłynęło 38 utworów.

Biorąc pod uwagę następujące kryteria: nawiązanie do tematu, język i środki artystyczne, Komisja Konkursowa w składzie:

przewodnicząca - Elżbieta Stępień, nauczycielka, laureatka wielu ogólnopolskich konkursów w dziedzinie poezji i prozy, autorka tomików wierszy „Okno z widokiem na duszę”, „Mówię do mgły”, autorka powieści „Ta kobieta”, „Wszystko się może zdarzyć”,

członkowie -Barbara Mosińska- nauczyciel dyplomowany, Beata Wolska- nauczyciel dyplomowany,

przyznała miejsca:

I miejsce
Mikołaj Popiołek z tatą
Michał Machura z mamą

II miejsce
Zofia Stolarczyk z mamą
Tymon Drzazga z mamą

III miejsce
Ewelina Orzińska z mamą
Lena Ślęzak z mamą

Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali wyróżnienia.

Wiersz Kajetana Drzazgi - przeczytaj

Wiersz Tymona Drzazgi - przeczytaj

Wiersz Marii Orzińskiej - przeczytaj

Wiersz Zofii Stolarczyk - przeczytaj

Wiersz Michała Machury - przeczytaj

Zadanie wykonane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje” realizowanego  w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.