Nasze sukcesy

piątek, 28 luty 2014 16:22

Program „Sprawny jak przedszkolak” 2014

Podnosi się sprawność fizyczna naszych przedszkolaków.

Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomsku od października 2013r. realizujemy projekt „Sprawny jak przedszkolak”. Poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych systematycznie według harmonogramu, dzieci rozwijają motorykę w zakresie zręczności, zwinności, skoczności, szybkości, kształtują nawyk prawidłowej postawy ciała. Wprowadzane elementy współzawodnictwa uczą dzieci jak przyjmować zwycięstwa i porażki.

Prowadzący zajęcia instruktor MOSiR-u pan Andrzej Kozłowski dba o to, by były atrakcyjne przynosząc coraz to nowe i ciekawe przyrządy do ćwiczeń (tunele, drabinki, kółka „ringo”).

Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach.

21 i 28 lutego 2014 roku zorganizowano na terenie przedszkola konkursy sprawnościowe dla dzieci 4, 5 i 6-letnich. Prowadził je nieodpłatnie instruktor MOSiR w Radomsku pan Andrzej Kozłowski.