Programy

piątek, 16 marzec 2018 00:47

Ochronna maska

„Ta maska chroni mnie przed smogiem”... W miesiącu lutym br. w naszym przedszkolu zorganizowany został plastyczny konkurs rodzinny  ph. „Ta maska chroni mnie przed smogiem”.

Celem konkursu  było kształtowanie postaw proekologicznych wśród naszych wychowanków i ich rodziców oraz uświadomienie dzieciom ochrony zdrowia przed wpływami zanieczyszczonego powietrza i jego skutkami.

Zadanie zrealizowano w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi pod hasłem „Pokonamy smoga - chcemy oddychać czystym powietrzem”.

ROZSTRZYGNIĘCIE RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „TA MASKA CHRONI MNIE PRZED SMOGIEM”

Konkurs plastyczny „ Ta maska chroni mnie przed smogiem” zorganizowany został  w ramach programu edukacji ekologicznej pn „ Pokonamy smoga- chcemy oddychać czystym powietrzem” - realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.

W dniu  05.03.2018 r. jury w składzie :
1) Przewodnicząca : E. Kaczka
2) Członek: M. Adamek
3) Członek: A. Ciupińska
4) Członek: B. Mosińska

dokonało oceny 36 masek biorąc pod uwagę:

-oryginalność
-estetykę
-wkład pracy własnej ( dziecka, rodzica)
-ogólny wykaz artystyczny
-funkcjonalność

Jury postanowiło przyznać:

10 I miejsc
20 II miejsc
6 III miejsc

W dniu 09.03.2018 r. wszystkim laureatom konkursu wręczono nagrody i dyplomy

I miejsce w konkursie otrzymali :
•    Hubert Ciupa
•    Aleksander Kowalczyk
•    Adam Karoń
•    Milan Zbroja
•    Filip Soja
•    Zuzanna Lesińska
•    Filip Ślusarek
•    Piotr Archacki
•    Patrycja Łyp
•    Kacper Figa

II miejsce w konkursie otrzymali :
•    Zuzanna Żuwalska
•    Lidia Drzazga
•    Antonina Grunt
•    Anna Knop
•    Milena Gajewska
•    Joanna Kosela
•    Michał Pietras
•    Małgorzata Parada
•    Zofia Kubiak
•    Weronika Kowalska
•    Lena Ślęzak
•     Lena Zbroja
•    Lena Mosur
•    Leon Mosur
•    Emilia Szczepaniak
•    Julia Sowa
•    Zuzanna Knop
•    Mateusz Borynyak
•    Anna Kmieć
•    Łukasz Śliwka

III miejsce w konkursie otrzymali :
•    Tymon Drzazga
•    Marcel Śliwakowski
•    Martyna Krawczyk
•    Pola Balas
•    Antoni Kozera
•    Alicja Mastalska

Wychowankom naszego przedszkola oraz ich rodzicom dziękujemy za udział w konkursie „Ta maska chroni mnie przed smogiem”.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy.