Programy

poniedziałek, 19 marzec 2018 22:36

Segreguj z nami

W dniu 19 marca 2018r. dla dzieci 5-6-letnich (oddział IV, V, VI) zorganizowane zostały warsztaty p/h "Segreguj razem z nami".

Zajęcia poprowadziły Panie Anna Mazur i Magdalena Jurek z Działu Ochrony Środowiska - Edukacja Ekologiczna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku.

Przedszkolaki utrwalały wiadomości n/t sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka, otrzymały broszurkę pt. "Segreguj razem z nami" przedstawiającą jak należy właściwie postępować z odpadami typu: szkło, papier i plastik, do jakich pojemników lub worków należy je wrzucać oraz jak postępować z odpadami „trudnymi” typu przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory.