Programy

wtorek, 05 czerwiec 2018 14:30

Kalendarz zanieczyszczeń powietrza

„Kontrolujemy powietrze” - dzieci 6-letnie założyły na sali kalendarz zanieczyszczeń powietrza. Co miesiąc dzieci zaznaczały na tablicy za pomocą wspólnie przygotowanych symboli stan zanieczyszczenia powietrza w Radomsku. Wiadomości o stanie zanieczyszczenia pochodziły ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – stacja pomiarowa Radomsko
ul. Rolna 2.
Zadanie zrealizowano w ramach programu Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ph. "Pokonamy smoga - chcemy oddychać czystym powietrzem" realizowanym w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.

IMG 20180529 141435