Programy

wtorek, 05 czerwiec 2018 22:12

Wycieczka do Resort Malutkie

Dnia 5 czerwca 2018 r. (wtorek) dla dzieci 3 i 4 letnich (oddział I i II) została zorganizowana wycieczka autokarowa do Gospodarstwa Agroturystycznego Resort Malutkie w Dobryszycach.

Celem wycieczki było wytworzenie wśród naszych wychowanków: emocjonalnego związku z przyrodą, rozbudzanie ciekawości poznawczych, kształtowanie postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem do przyrody oraz wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie i środowisku. Przedszkolakom zwrócono szczególną uwagę na spostrzeżenia, że -  „rośliny są elektrowniami przyszłości”.

Dzieci zwiedzały także mini ZOO, odbyły przejażdżki konne, konsumowały kiełbaski z ogniska.

Wycieczka zrefundowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi w ramach konkursu” Ekologia w szkołach i przedszkolach – Program edukacji ekologicznej pn. „Pokonamy smoga – chcemy oddychać czystym powietrzem” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.