Promujemy zdrowie

piątek, 29 listopad 2019 12:16

Gala wręczenia Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku  w dniu  27 listopada 2019r. podczas uroczystej Gali w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.
To prestiżowe wyróżnienie przyznał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.
    Certyfikat został wręczony przez Iwonę Michałek- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i prof. Barbarę Woynarowską- Przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.
    Przyznanie Certyfikatu poprzedzone było wieloletnimi działaniami naszego przedszkola w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej w ramach programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie:
- 16 kwietnia 2012r. Przedszkole uzyskało Akces Przynależności do Rejonowej Sieci
   Szkół Promujących Zdrowie w zakresie wdrażania i upowszechniania idei Szkół
    Promujących Zdrowie
-  24 listopada 2016r. Przedszkole otrzymało certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie
    Województwa Łódzkiego
-  w miesiącach marzec- kwiecień 2019r. przeprowadzona została autoewaluacja działań
   przedszkola w zakresie promocji zdrowia
    W dniu 14 czerwca 2019r. odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji, w której uczestniczyli członkowie społeczności przedszkolnej: dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz osoby spoza społeczności przedszkolnej: przedstawiciele organu prowadzącego i instytucji związanych z realizacją programu, koordynator Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, przedszkolna pielęgniarka, przedstawiciele środowiska lokalnego.
    Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu złożony został  w imieniu całej społeczności Przedszkola w dniu 18 czerwca 2019r. po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji koordynatora Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
    W uroczystej Gali wręczenia Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie uczestniczyli Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku Pan Krzysztof Janik, koordynator Zespołu d/s promocji zdrowia- Pani Iwona Turek  oraz członek Zespołu d/s promocji zdrowia- Pani Jadwiga Grzegorczyk.
    Przyznanie Certyfikatu to zasługa całej społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz społeczności lokalnej. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację działań, zadań i programów w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie.