Wycieczki

piątek, 26 maj 2017 02:58

Mali odkrywcy przyrody

Dnia 26 maja 2017r. dzieci z grupy 5-6-latków i 6-latków uczestniczyły w zajęciach z edukacji przyrodniczej na łące, zajęcia prowadziła Pani Aleksandra Chowaniec nauczyciel przyrody z PSP nr 7 w Radomsku.

Dzieci zabrały na łąkę lornetki, lupy dzięki czemu mogły obserwować owady i drobne zwierzęta żyjące na łące. Pani Ola przygotowała dzieciom różnego rodzaju preparaty, zapoznała również z roślinami występującymi na łące. Zajęcia w terenie nie tylko urozmaicą przedszkolną codzienność i pozwolą pobyć na łonie natury, ale przede wszystkim uzupełnią realizację edukacji ekologicznej. A wiadomości zdobyte na takich zajęciach trwale zapadną w pamięć uczniów, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.

W podziękowaniu za przeprowadzone zajęcia dzieci wręczyły Pani Oli pamiątkową książkę.

Zadanie wykonano w ramach Projektu: „Ekopodróże małe i duże- poznawanie bioróżnorodności ekosystemów woj. łódzkiego”- projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.