Wycieczki

sobota, 27 maj 2017 14:33

Rodzinny piknik ekologiczny

Dnia 27.05.2017r. (sobota) dla dzieci 5-6- letnich (oddział IV i V) i ich rodziców zorganizowany został ekologiczny piknik rodzinny - wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Piknik zorganizowano w ramach projektu „Ekopodróże małe i duże - poznawanie bioróżnorodności ekosystemów woj. łódzkiego” realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.

Celem wycieczki było poznawanie parku krajobrazowego, zapoznanie dzieci z pojęciami: źródło, rezerwat oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez obserwacje przyrody, odczuwanie piękna jej barw, dźwięków, dostrzeganie piękna przyrody w pełnym rozkwicie.

W skansenie rzeki Pilicy dzieci oglądały ekspozycję zatytułowaną „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy” wraz z drewnianym młynem wodnym. Wnętrze budynku zajmuje ekspozycja poświęcona tradycjom młynarstwa wodnego w dorzeczu Pilicy, której głównym elementem są ruchome modele młynów. Dzieci miały niepowtarzalną okazję do własnoręcznego mielenia mąki kamieniem młyńskim.

Dzieci z rodzicami podziwiały Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła, który zachwycił wszystkich pięknymi widokami.

Wycieczka dostarczyła wszystkim wiele wspaniałych wrażeń i przeżyć.