Zdalne nauczanie - dzieci trzyletnie

poniedziałek, 20 kwiecień 2020 11:06

Propozycje zabaw i ćwiczeń  dla dzieci 3- letnich i ich Rodziców  do realizacji w dniach 20 - 26 kwietnia 2020r.   

Temat tygodnia : Dbamy o nasza planetę

Ilustracja ruchowa treści wiersza M. Bogdanowicz: „Rączki do góry” 

Rączki do góry, nóżki prościutkie.
A tak się bawią dzieci malutkie.
Piłeczki skaczą prosto do góry.
A tak po niebie pływają chmury. 

Wspólne wykonywanie ruchów, o których jest mowa w wierszu.

Nauka rymowanki na pamięć.

 Propozycje zabaw ruchowych
1. „Kołyszmy się” -   rodzic siada na dywanie w lekkim rozkroku, dziecko siada przed nim, przytulając się do niego plecami. Wspólnie wykonują ruchy, o których jest mowa w piosence.  Na prawo, na lewo się kołyszemy, na prawo na lewo kołyszmy się.Do przodu, do tyłu się kołyszemy, do przodu do tyłu kołyszmy się. Do góry i na dół się kołyszemy, do góry i na dół kołyszmy się.
2. „Rób to co ja” – swobodny bieg np. przy dowolnej muzyce, kiedy muzyka ucichnie należy połączyć się parami: rodzic- dziecko   i wykonać dowolne zadanie ruchowe np.: skakanie na jednej nodze
3.  „Wspólne kroki”- dziecko i rodzic w parach; dziecko opiera się stopami na stopach dorosłego i próbuje utrzymać równowagę, gdy rodzic porusza się z nim po pokoju.
4.„Przepychanka”- para oparta o siebie plecami i zadaniem ich jest wypchanie przeciwnika na przeciwną stronę czyli pchanie się na siebie plecami.
5.   „Cukierek”- dziecko „zwinięte” leży na podłodze, rodzic próbuje rozwinąć zwinięty cukierek, czyli rozprostować dziecko, a dziecko stawia opór.
6.   „Skała”- rodzic stoi lub siedzi nieruchomo na podłodze, a dziecko próbuje go „przesunąć” w różne strony.
7.  „ Ludzie do ludzi” - bieg swobodny dziecka i rodzica – na dowolne hasło- należy złączyć się ze sobą łokciami, kolanami lub innymi częściami ciała.

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę, wdrażanie  do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu, wskazywanie właściwych  i niewłaściwych zachowań wobec przyrody

1.„Obietnica” – słuchanie wiersza I. Salach- rozmowa na temat niebezpieczeństw zagrażających środowisku ze strony człowieka.

     Gdy do lasu pójdą dzieci, żadne w lesie nie naśmieci,
bo papierki i butelki dają pożar czasem wielki.
Każdy malec obiecuje, że przyrodę uszanuje.
Nie wystraszy w lesie zwierza, co do wody właśnie zmierza.
Nie zabrudzi rzeki także. Dba o czystość, dba, a jakże.
A więc dziecię moje młode – przed zagładą chroń przyrodę.

Pytania do wiersza:
Czy w lesie możemy śmiecić?  
Dlaczego nie możemy śmiecić?
Utworzenie kodeksu małego ekologa.
Czy dziecko obiecuje, że przyrodę uszanuje?
Czy obiecuje nie straszyć zwierząt i nie zanieczyszczać rzek?

2.„Czysto wokół nas” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje po pokoju w rytm spokojnej muzyki. Gdy muzyka cichnie, rodzic wypowiada zdania zawierające prawdziwe informacje i niezgodne z prawdą. Gdy informacje są prawdziwe, dziecko klaszcze, gdy są nieprawdziwe, robi przysiad, np.:

 W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, opakowania po sokach
W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki
Nie zostawiamy w lesie papierków
W lesie zachowujemy się cicho
Nie łamiemy gałęzi z drzew
W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin
Gdy jesteśmy nad rzeką, nie wrzucamy butelek ani papierków do wody
Papierki i butelki po sokach wrzucamy do kosza na śmieci

3.  „Porządkujemy zabawki” – ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów.
Rodzic rozkłada na dywanie w różnych kolorach zabawki: klocki, lalki, samochody – małe i duże. Prosi dziecko, aby uporządkowało zabawki- posegregowało je w/g koloru, wielkości in.

4.  „Rób to, co ja!” – zabawa naśladowcza.  Rodzic  naśladuje: zamiatanie podłogi, wycieranie kurzu, mycie okien, pranie ręczne, trzepanie dywanów itp. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to za czynność i pokazać ją. Później rolę prowadzącego może przejąć dziecko.

5. "Do czego to służy?” – zabawa

Rodzic gromadzi różne przybory służące do prac porządkowych w domu. Prezentuje każdy przedmiot i zadaje pytanie: Do czego to służy? Zadaniem dziecka jest powiedzenie nazwy przyboru i powiedzenie, co za jego pomocą można zrobić.

6." Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie być” – wysłuchanie treści wiersza D. Niemiec

Aby piękny był nasz świat,
nawet gdy masz mało lat,
żyj na co dzień ekologicznie,
wtedy wokół będzie ślicznie.
Śmieci segreguj, niech do kosza trafiają.
Uwaga! Ekolodzy po swym piesku sprzątają!
Zakręcaj kran, gdy woda z niego kapie.
Gdy posadzisz drzewko, będziesz fajnym dzieciakiem.
Latem, biegając po lesie, nie niszcz nigdy drzewek,
ptaki ci się odwdzięczą za to swoim śpiewem.
A wieczorem, gdy będziesz rozpalał z tatą ognisko,
pamiętaj, są do tego specjalne miejsca, ot i wszystko.

Rozmowa na podstawie treści utworu:
Czy podoba ci się nasza ziemia, nasz świat?
Jaki jest nasz świat?
Co trzeba robić, by żyć ekologicznie?
Dlaczego warto troszczyć się o przyrodę?
Jak się czujesz, gdy możesz bawić się tam, gdzie jest czysto?
Jak czułbyś się, gdyby wokół nas było mnóstwo śmieci?

Praca z KP2.21 – dziecko poprowadzi linię po właściwej drodze, a następnie umieszcza nalepki z kartonikami po sokach tam, gdzie powinny znaleźć się śmieci.

7. „Śmieci wrzucamy do kosza” – zabawa z elementem celowania. Przed dzieckiem ustawiony jest  kosz na śmieci. Zadaniem dziecka jest celowanie do kosza kulkami zrobionymi z gazet.
 
8. „Plakat małego ekologa” – praca plastyczna.
Rodzic rozkłada na dywanie w różnych miejscach fragmenty obrazków: lasu, rzeki z rybami, zwierząt i ptaków leśnych (wyciętych z różnych gazet). Dziecko nakleja wybrane przez siebie obrazki na duży format szarego papieru. Na koniec wykonuje wspólnie z rodzicem ramkę wokół plakatu, wykorzystując takie materiały jak: ścinki kolorowej bibuły, kawałki folii aluminiowej, sznurka, paseczki folii bąbelkowej, ścinki materiału.

9.„Chora rzeka” – słuchanie fragmentu wiersza J. Papuzińskiej połączone z rozmową na temat utworu.
     Śniła się kotkowi rzeka,
wielka rzeka, pełna mleka...
Tutaj płynie biała rzeka.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło...
Cicho tak –
ani ptak,
ani ważka, ani komar, ani bąk,
ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina,
[...] ani pstrąg,
nikt już nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”.
[...]
Chora rzeka nie narzeka,
Tylko czeka, czeka, czeka...

Rozmowa na temat treści wiersza:
Co śniło się kotkowi?
Jakie zwierzęta mieszkają w wodzie?
Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki?
O co może prosić rzeka? ( Nie zanieczyszczaj mnie. Nie wrzucaj butelek i worków do wody. Nie zostawiaj śmieci na brzegu rzeki)

10.„Czysta i brudna woda” – zabawa badawcza z wykorzystaniem wody.
Rodzic stawia na stole przezroczysty pojemnik z czystą wodą. Rozmawia z dzieckiem na temat koloru wody i jej czystości. Dziecko wlewa do wody substancje (płyn do mycia naczyń, barwnik spożywczy, niebieską farbę). Obserwuje, co dzieje się pod wpływem substancji i stara się wyciągnąć wnioski, jak zmienia się woda. Następnie rodzic wkłada do tego pojemnika z brudną wodą seler. Dziecko przez cały dzień obserwuje, co się stanie z rośliną pod wpływem działania substancji, które wlało do wody.
Podsumowanie eksperymentu- co się stanie, gdy rośliny napiją się brudnej wody w rzece. Nawet bardzo mała ilość, wylanych substancji i wyrzuconych śmieci sprawia, że cała woda jest zanieczyszczona.

11.„Kropelki wody” – zabawa ruchowa.
 
Rodzic rozkłada na dywanie chustki, które będą kałużami. Dziecko jest
kropelką wody. Dziecko biega po pokoju. Na hasło: Kropelki do kałuży – dziecko zatrzymuje się przed „kałużami” i wskakuje do nich obunóż.

12.„Robimy porządki” – zapoznanie z treścią wiersza.

Wszystkie dzieci, nawet duże
posprzątają dziś podwórze.
A dorośli pomagają,
śmieci w workach wyrzucają.
Pierwszy worek jest zielony,
( Rodzic kładzie na dywanie zielony worek, a obok szklany przedmiot)
cały szkiełkiem wypełniony.
W żółtym worku jest bez liku
     (Rodzic kładzie na dywanie żółty worek, a obok plastikowe butelki)
niepotrzebnych już plastików.
A niebieski worek – wiecie –
(Rodzic kładzie niebieski worek, a obok papierowe pojemniki)
papierowe zbiera śmieci.
My przyrodę szanujemy,
śmieci więc segregujemy.
Z ekologią za pan brat
mama, tata, siostra, brat.
Siostra, mama, tata, brat.

Rozmowa n/t wiersza, pytania:
Co to są śmieci?
Co może być śmieciem?
Czy śmieci wokół nas są potrzebne?
Co należy zrobić ze śmieciami?
Co to jest segregacja śmieci?

Następnie rodzic wysypuje na środku dywanu: pudełka kartonowe po sokach lub opakowania po produktach spożywczych, papiery, plastikowe butelki, folie, pojemniki po jogurtach, serkach, kilka szklanych opakowań. Stawia trzy pojemniki: zielony – na szkło, niebieski – na papier, żółty – na plastik. Pojemniki mają przyklejone obrazki przedmiotów, które należy do nich wrzucać. Rodzic podnosi pojemnik w wybranym kolorze i mówi odpowiednie hasło: Szkło / Papier / Plastik. Dziecko zbiera rozsypane przedmioty i wrzuca je do pojemnika o odpowiednim kolorze.

Praca z KP2.22 – zadaniem dzieci jest połączenie niebieskimi liniami przedmiotów papierowych z niebieskim koszem, a zielonymi liniami przedmiotów szklanych z zielonym koszem. Dziecko określa, który śmieć nie pasuje do żadnego kosza i dlaczego.

Zapraszamy Rodziców i dzieci do oglądania w Internecie filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo- ekologicznej z serii „Wędrówki Skrzata Borówki”

Ostatnio zmieniany środa, 22 kwiecień 2020 13:12
Więcej w tej kategorii: Tajemnice książek »