Jesteśmy zegarmistrzami świata. (Jan Brzechwa)

Witajcie! Pokochacie nas.

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

Nie chcemy stać w miejscu, ciągle się rozwijamy i doskonalimy.

Jesteśmy autorami i organizatorami konkursów i wystaw fotograficznych.
Organizujemy grupy zainteresowań wspólnych dla dzieci i rodziców np. „Czytające rodziny”.
Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna priorytetowo traktuje metody aktywizujące proces nauczania dziecka oraz uczestniczenie przez nie w licznych formach dziecięcej twórczości (happeningi, ekomitingi, warsztaty aktywnej twórczości) zapewniają wysokie efekty w edukacji wychowanków przedszkola.

To jednak tylko teoretyczny wstęp do tego, JAKIE jest nasze przedszkole. Zapraszamy do poznania nas i przekonania się za co dzieci nas kochają, a rodzice szanują… z wzajemnością :)

 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku powstało w roku 1976. Położone jest z dala od ruchu ulicznego, pośród drzew iglastych i smukłych topoli tworzących niezwykłą ostoję spokoju. W sąsiedztwie znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego.

  Pierwszym dyrektorem została Zofia Górecka - wybitny pedagog, otwarty na wszechstronny rozwój osobowości wychowanków, a od roku 1984 na stanowisku tym zatrudniony jest Krzysztof Janik, który swe działania opiera na słowach „ A serce twoje potrzebne dziecku najbardziej”.
  Stałym przedsięwzięciem jest organizowanie przed rozpoczęciem pobytu dziecka w przedszkolu dni adaptacyjnych dla dzieci i ich rodziców (możliwość obserwacji dziecka podczas zabawy, propozycje wspólnego pokonania progu adaptacyjnego).

  W dniu 1 czerwca 1996r. przedszkole otrzymało imię Jana Brzechwy – poety dziecięcej radości i odtąd organizowane są co roku dni patrona – „Brzechwiana”. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów przeznaczonych dla dzieci 3, 4, 5- letnich oraz jeden oddział dla dzieci 6-letnich. Sale zajęć są bogato wyposażone w różnorodny sprzęt do zabaw i zajęć, nowoczesne pomoce dydaktyczne, ciekawe kąciki tematyczne.

              Posiadamy gabinet logopedyczny ze specjalistycznym zestawem pomocy korygujących błędy i wady wymowy.
  Ogród przedszkolny dostosowany jest do możliwości i potrzeb ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym i wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zabaw i gier z zakresu edukacji ruchowej.
  Przedszkole opracowało i wdrożyło innowacyjne zasady współdziałania w zakresie pedagogiki zabawy, stwarzając tym samym wysoce efektywny wzorzec inspirowania działań wychowawczych przedszkola   z rodziną dziecka oparty na akceptacji, empatii i niezwykłej atmosferze współpracy.

 • Z przyjemnością przedstawiamy wydarzenia i uroczystości z życia naszego przedszkola, które z pewnością Państwa zainteresują, a które stanowią stały element naszego życia przedszkolnego:

  • Gale teatralne z udziałem nauczycieli i wychowanków przedszkola
  • Spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców – propozycje wspólnego pokonywania progu adaptacyjnego
  • Uroczystości i imprezy plenerowe o charakterze rodzinnym, w których biorą udział najbliżsi naszych wychowanków
  • Zajęcia otwarte i warsztatowe dla rodziców
  • Pasowanie na przedszkolaka
  • Festiwal Piosenki dla Przedszkolaka, kierowany do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu miasta i powiatu radomszczańskiego
  • Organizowanie konkursów rodzinnych dla dzieci i ich rodziców z różnych dziedzin kształcenia
  • Wycieczki autokarowe dla dzieci wszystkich grup wiekowych
  • Coroczne wspólne spotkania przy wigilijnym opłatku pracowników przedszkola i emerytów tu pracujących
 •  Rozdział I


  Postanowienia ogólne
  § 1
  1.    Publiczne Przedszkole nr 1, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy o systemie oświaty
  2.    Przedszkole nosi imię Jana Brzechwy
  3.    Siedziba przedszkola znajduje się w Radomsku, przy ul. Miłej 13
  4.    Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:
  Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy
  97 – 500 Radomsko
  ul. Miła 13

  4a. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Radomsko. 4b. Obsługę administracyjną przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Radomsku.
  5.    Statut Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku opracowany został na podstawie Ustawy z dnia 7  września  1991r.  o  systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)


  Pobierz cały Statut

 • •    Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców
  •    Nie chcemy stać w miejscu, ciągle się rozwijamy i doskonalimy
  •    Jesteśmy autorami i organizatorami konkursów i wystaw fotograficznych
  •    Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  •    Priorytetowe traktowanie metod aktywizujących proces nauczania dziecka oraz uczestniczenie przez nie w licznych formach dziecięcej twórczości (happeningi, ekomitingi, warsztaty aktywnej twórczości) zapewniają wysokie efekty w edukacji wychowanków przedszkola.
  •    Organizowanie grup zainteresowań wspólnych dla dzieci i rodziców np. „Czytające rodziny”

 • • Realizujemy autorski program wychowawczy „Czytamy dzieciom”
  • Wdrażamy własne programy działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych
  • Możliwość korzystania z technologii informacyjnej (komputery w każdej sali zajęć i gabinecie logopedycznym)
  • Systematycznie poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli przedszkola, a w niej znajdują się propozycje zajęć rozwijających wszystkie obszary kształcenia i wychowania
  • Wszystkim przedszkolakom zapewniamy:
      - profesjonalne usługi edukacyjne
      - wycieczki edukacyjne do różnych środowisk
      - rozwijanie zainteresowań poprzez udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych i konkursach
      - kreatywność w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych
      - bezpieczeństwo i bardzo dobrą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu
      - kontakty z rówieśnikami i absolwentami przedszkola
      - spotkania z ciekawymi ludźmi
      - szeroki wachlarz uroczystości o charakterze rodzinnym
      - udział w różnych rodzajach dziecięcego teatru i seansach filmowych

AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA

Ogółem w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 26 pracowników w tym 16 pracowników pedagogicznych oraz 4 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Ogółem w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 26 pracowników w tym 16 pracowników pedagogicznych oraz 4 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe nieustannie zmierzając do podwyższania jakości pracy przedszkola (100% nauczycieli posiada ukończone studia podyplomowe oraz legitymuje się ukończonymi kilkoma formami doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe nieustannie zmierzając do podwyższania jakości pracy przedszkola (100% nauczycieli posiada ukończone studia podyplomowe oraz legitymuje się ukończonymi kilkoma formami doskonalenia zawodowego.
 Proces nauczania dziecka w wieku przedszkolnym nasi nauczyciele związali z zabawą. Tej formie pracy podporządkowali autorskie programy edukacyjne oraz szereg indywidualnych rozwiązań pedagogicznych. Podjęli różnorodne, ciekawe formy, metody i sposoby realizacji programu wychowawczego przedszkola „Czytamy dzieciom” oraz profilaktycznego wspierającego sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym.
Proces nauczania dziecka w wieku przedszkolnym nasi nauczyciele związali z zabawą. Tej formie pracy podporządkowali autorskie programy edukacyjne oraz szereg indywidualnych rozwiązań pedagogicznych. Podjęli różnorodne, ciekawe formy, metody i sposoby realizacji programu wychowawczego przedszkola „Czytamy dzieciom” oraz profilaktycznego wspierającego sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym.

Gdzie nas można znaleźć?