Jesteśmy zegarmistrzami świata. (Jan Brzechwa)

Komunikat

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Miła 13
tel.:(44) 685-44-28
tel./fax: 044 685 44 29
e-mail:dyrektorpp1@radomsko.pl
Dyrektor: Jadwiga Grzegorczyk

Aktualności

Witajcie! Pokochacie nas.

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.
Nie chcemy stać w miejscu, ciągle się rozwijamy i doskonalimy.

Jesteśmy autorami i organizatorami konkursów i wystaw fotograficznych. Organizujemy grupy zainteresowań wspólnych dla dzieci i rodziców np. „Czytające rodziny”.
Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna priorytetowo traktuje metody aktywizujące proces nauczania dziecka oraz uczestniczenie przez nie w licznych formach dziecięcej twórczości (happeningi, ekomitingi, warsztaty aktywnej twórczości) zapewniają wysokie efekty w edukacji wychowanków przedszkola.
To jednak tylko teoretyczny wstęp do tego, JAKIE jest nasze przedszkole. Zapraszamy do poznania nas i przekonania się za co dzieci nas kochają, a rodzice szanują… z wzajemnością :)

PROMUJEMY ZDROWIE

Nasze Przedszkole Promujące Zdrowie „Zdrowo żyć – zdrowym być

Zobacz

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

Wybrane publikacje naszych nauczycieli przedszkolnych.

Zobacz

EDUKACJA EKOLOGICZNA

„Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje”

Zobacz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1
im. Jana Brzechwy w Radomsku w roku szkolnym 2022/2023

1. Na podstawie Zarządzenia nr 17/2022 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 26 stycznia 2022r., Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według następującego harmonogramu:

 • 1) w terminie od 31.01.2022r. do 07.02.2022r. rodzice dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.
Przeczytaj całość

Oferta Edukacyjna

Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w szczególności:

 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia w pracowni komputerowej
 • koncerty muzyczne
 • spektakle teatralne organizowane na terenie przedszkola
  oraz poza nim

 • wycieczki krajoznawcze dla dzieci (autokarowe)
 • dni otwarte i zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • uroczystości o charakterze rodzinnym
 • warsztaty edukacyjne, teatralne dla dzieci i ich rodziców
 • spotkania z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami
 • festyny, happeningi, wycieczki dla dzieci i rodziców, imprezy plenerowe i inne przedsięwzięcia o charakterze otwartym.
 • Przeczytaj całość

Co nas wyróżnia

Koncepcja współpracy

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

Strażnicy wiedzy

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Wspieramy rozwój

Nie chcemy stać w miejscu, ciągle się rozwijamy i doskonalimy.

Partnerstwo

Organizowanie grup zainteresowań wspólnych dla dzieci i rodziców np. „Czytające rodziny”.

Zamiłowanie i pasje

Jesteśmy autorami i organizatorami konkursów i wystaw fotograficznych.

Twórczość dziecięca

Priorytetowe traktowanie metod aktywizujących proces nauczania dziecka oraz uczestniczenie przez nie w licznych formach dziecięcej twórczości .

Godziny otwarcia przedszkola

Przedszkole pracuje w godzinach 6.00-17.00 zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Funkcjonuje sześć oddziałów przeznaczonych dla dzieci 3,4,5,6 – letnich.
Przedszkole realizuje pięciogodzinną podstawę programową w godzinach 7°°-12°°

Nasza kadra

Ogółem w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 26 pracowników w tym 16 pracowników pedagogicznych oraz 4 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Forma Edukacji

Proces nauczania dziecka w wieku przedszkolnym nasi nauczyciele związali z zabawą. Tej formie pracy podporządkowali autorskie programy edukacyjne oraz szereg indywidualnych rozwiązań pedagogicznych. Podjęli różnorodne, ciekawe formy, metody i sposoby realizacji programu wychowawczego przedszkola „Czytamy dzieciom” oraz profilaktycznego wspierającego sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym.

Kwalifikacje nauczycieli

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe nieustannie zmierzając do podwyższania jakości pracy przedszkola (100% nauczycieli posiada ukończone studia podyplomowe oraz legitymuje się ukończonymi kilkoma formami doskonalenia zawodowego.